Sprzedaż już ruszyła! Zapraszamy do biura sprzedaży!

Rampa zjazdowa do garażu podziemnego

Po wykonaniu stanu „0” budynku przystąpiono do pracy nad rampą zjazdową do garażu podziemnego.